Interconnect Roermond

Het ontwikkelen van een integraal openbaar vervoer en voetgangers informatie systeem gericht op gebruiker en bezoeker van Roermond.

Pedestrian City Wayfinding for Interconnect Roermond

Wayfinding framework

Het wayfinding project is bedoeld om de kwaliteit van de stad te verhogen en kansen te scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen. Interconnect bevat een holistische design-aanpak dat terugkomt in de netwerken van vervoerwijzen, reizigersvoorzieningen, informatiesystemen en in de verbinding tussen straten en plekken.

Het ontwikkelen van een netwerk van informatie punten met de juiste boodschap op het juiste tijdstip. Op een consistente en heldere manier informatie communiceren voor een zo’n gemakkelijk mogelijke reis- en bezoek ervaring aan de stad Roermond.

Het wayfinding framework bestaat uit verschillende onderdelen; pre-visit informatie, onderweg en een voetgangers bewegwijzering systeem.

Connection hub Wayfinding
Wayfinding Framework Interconnect Roermond

Mental Map

In het proces van oriënteren en navigeren is er gebruik gemaakt van een mental map. Dit begrip is afkomstig uit de cognitieve psychologie. Een mental map is de menselijke verbeelding van de werkelijkheid, een kaart die voor iedereen verschillend kan zijn. De mentale kaart is een belangrijk instrument om in (on)bekende omgevingen te kunnen oriënteren en navigeren van plek naar plek.

Wayfinding

Het wayfinding principe richt zich op het zichtbaar maken van de stad Roermond, waarbij de reiziger- en bezoeker vooraf informatie kan opvragen over bestemmingen in Roermond. Het wayfinding systeem is voorzien van verschillende talen, toegespitst op bezoekers en toerisme uit verschillende omliggende landen.

Plattegrond als oriëntatie en navigatie

De uitgangspunten bij de ontwikkeling van een plattegrond voor Interconnect Roermond, is gebaseerd op een 15 minuten en 5 minuten plattegrond. De plattegrond is opgebouwd vanuit een database omgeving en kunnen gedraaid worden in de kijkrichting van de gebruiker.

De plattegronden zijn voorzien van herkenbare elementen als 3D gebouwen op de plattegrond. Hierdoor kan de gebruiker zich oriënteren met behulp van de plattegrond en navigeren naar een bestemming.

Routes

De plattegronden zijn voorzien van gedetailleerde informatie zoals “u staat hier”, pleinen, parken, oversteekplaatsen en bijvoorbeeld passages. De gebruiker is in staat zich te oriënteren en een veilige route kiezen naar een bestemming.

Ontdekken

Voor het ontdekken van een gebied waar zich bijvoorbeeld horeca of winkels bevinden zijn markeringslijnen gebruikt. Hierdoor kan een gebruiker zich begeven richting een gebied, en gaande weg meer informatie vergaren.